Tuettu asuminen

Takaisin Elämään ry tarjoaa asuntoja eritasoisilla tukiohjelmilla. Toimintamme sijoittuu pääkaupunkiseudulle, olemme tuetun asumisen palveluntarjoajana usealle eri kaupungille. Asiakkaaksemme pääsee oman sosiaalityöntekijän puoltavalla päätöksellä.

 Tavoitteellista asumispalvelua

 

Haluamme ehkäistä nuorten ja asuntoa vailla olevien syrjäytymistä. Tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaiden toimintakykyyn niin, että hänellä syntyy aiempaa paremmat edellytykset elämänhallintaan ja itsenäiseen asumiseen. Autamme löytämään mielekästä tekemistä arkeen ja tuemme asumista ohjelmilla, jotka luodaan aina asiakkaan omia tarpeita vastaaviksi. 

Asiakastyössä korostuu dialogisuus. Yhdessä asiakkaan ja hänen mahdollisen verkostonsa kanssa mietimme, miten negatiivista kierrettä voidaan ohjata positiivisemmaksi, jotta elämästä voisi tulla täysipainoisempaa. Käytämme voimavarakeskeisiä menetelmiä, joilla tuetaan asiakkaan olemassa olevia vahvuuksia, kartoitetaan yhdessä elämänhallintaa horjuttavia tekijöitä, löydetään tulevaisuuden haaveita ja suunnitellaan miten päästä niitä kohti. 

 

Ota yhteyttä, kun haluat tietää lisää!