Meistä

Takaisin Elämään ry on vuonna 2000 perustettu erityisnuorisotyön osaaja, mahdollistaja ja aktiivinen toimija. Yhdistys työskentelee syrjäytymisuhan alla elävien ja syrjäytyneiden nuorten parissa. Kristilliselle arvopohjalle rakentuva toiminta näkee mahdollisuuden ja toivon siellä, missä ne muuten on kadonneet. ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. (Jer. 29:11)

Arvot

Yhdistyksen perusarvo nousee Raamatusta ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Toimintaamme motivoi usko siihen, että elämä on arvokasta, muutos on mahdollista ja jokainen on tärkeä.

Elämä on arvokasta

Jokaisen elämällä on merkitys, eikä sitä ole tarkoitettu tuhottavaksi päihteillä, rikollisuudella, väkivallalla ja valheilla.

Ilmenee työssämme: Rohkaisemme elämään täyttä ja vapaata elämää. Tuemme nuoria ja asiakkaitamme löytämään oman elämänsä arvokkuuden ja ainutlaatuisuuden. Toimintamuotoina erilaiset matalankynnyksen kohtaamiset, tuetun asumisen palvelut ja vapaa-ajan toiminnot mm. erilaisten projektien mahdollistamana.

Muutos on mahdollista

Ei ole tilannetta tai ihmistä, joka ei voisi muuttua. Uskomme muutokseen; ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen minän muutokseen.

Ilmenee työssämme: Meillä ei ole toivottomia asiakkaita. Kun nuorella ja asiakkaalla on halu muutokseen, olemme valmiita mahdollistamaan tätä matkaa osaltamme.

Jokainen on tärkeä

Haluamme kunnioittaa ihmisiä yksilöinä. Ihmisten teot saattavat olla monenlaisia, emme halua arvioida ketään niiden kautta. Ihmisen kunnioittaminen yksilönä on meille syrjäytymiseen puuttumisen peruspilari.

Ilmenee työssämme: Haluamme kuulla nuorta ja asiakasta yksilönä. Kunnioittaminen näkyy halunamme olla myötätuntoisia ja palvelualttiita. Asiakas ei ole muutoksen kohde vaan toteuttaja. Arvostamme jokaisen vapaata tahtoa ja kykyä löytää ratkaisuja.

Toiminnan
kuvaus

Takaisin Elämään ry on valtakunnallinen toimija, jonka pääasiallinen kohderyhmä on syrjäytymishaasteiden kanssa elävät alle 29-vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Yhdistys toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta, muttei ole sitoutunut mihinkään seurakunnalliseen tai uskonnolliseen suuntaukseen. Yhdistyksen tarkoitus on huomioida nuori yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti henkisten, fyysisten, sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden pohjalta.

Yhdistyksen työssä näkyy mm. vankila- ja / tai päihdetaustaisten nuorten tukeminen päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Tuemme nuoria eteenpäin kohti itsenäisyyttä ja mielekästä, omaksi koettua arkea. Yksi tärkeä työtapa tässä on yhdistyksen tarjoama tuetun asumisen palvelu.

Yhteistyötahot

Takaisin Elämään ry on Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Kuulumme Sosiaalipalveluiden työnantajaliittoon ja noudatamme alan työehtosopimuksia. Toimimme yhteistyössä kaupunkien, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen sekä vanhempien/kasvattajien kanssa.

Nuoret ohjautuvat toimintojemme piiriin pääasiassa kuntien sosiaalityöntekijöiden sekä nuoren muun verkoston kautta.