Meistä

Takaisin Elämään ry on vuonna 2000 perustettu erityisnuorisotyön osaaja, mahdollistaja ja aktiivinen toimija. Yhdistys työskentelee syrjäytymisuhan alla olevien ja jo syrjäytyneiden nuorten parissa. Kristilliselle arvopohjalle rakentuva toiminta näkee mahdollisuuden ja toivon siellä, missä ne muuten on jo kadonneet. ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. (Jer. 29:11)

Arvot

Yhdistyksen perusarvo nousee Raamatusta ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Toimintaamme motivoi usko siihen, että elämä on arvokasta, muutos on mahdollista ja jokainen on tärkeä.

Elämä on arvokasta

Elämää ei ole varaa hukata. Jokaisen elämällä on merkitys, eikä sitä ole tarkoitettu tuhottavaksi päihteillä, rikollisuudella, väkivallalla ja valheilla.

Ilmenee työssämme: Rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä elämään täyttä ja vapaata elämää. Tuemme asiakkaita löytämään oman elämänsä arvokkuus ja ainutlaatuisuus. Välineinä ovat mm. tukikeskustelut, tukiryhmät ja vapaa-ajantoiminta.

Muutos on mahdollista

Ei ole tilannetta tai ihmistä, joka ei voisi muuttua parempaan suuntaan. Uskomme totaaliseen muutokseen; ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen minän muutokseen.

Ilmenee työssämme: Meillä ei ole toivottomia asiakkaita. Mikäli henkilöllä on halu muutokseen, olemme valmiita tekemään työtä sen eteen.

Jokainen on tärkeä

Kunnioitamme ihmisiä ihmisinä riippumatta siitä, onko kyseessä asiakas, työtoveri tai kuka tahansa työn piirissä oleva ihminen. Ihmisten teot saattavat olla hyviä tai huonoja. Ihmiset voivat muuttua. Ihmisen kunnioittaminen on syrjäytymisen ehkäisyn peruspilari.

Ilmenee työssämme: Emme kohtele ihmisiä pilkallisesti tai loukkaavasti. Kunnioittaminen näkyy kanssakäymisen arkipäivässä, ystävällisyytenä ja kohteliaisuutena. Olemme empaattisia ja palvelualttiita. Asiakkaana ihminen ei ole muutoksen kohde vaan muutoksen toteuttaja. Arvostamme ihmisen omaa vapaata tahtoa ja kykyä löytää ratkaisut elämänsä pulmiin.

Toiminnan
kuvaus

Takaisin Elämään ry on valtakunnallinen toimija, jonka pääaasiallinen kohderyhmä on alle 29-vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Yhdistys toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden arvopohjalta, vaikkakaan ei ole sitoutunut mihinkään seurakunnalliseen tai uskonnolliseen suuntaukseen. Yhdistyksen tarkoitus on huomioida nuori yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen tarpeiden pohjalta.

Yhdistyksen työ painottuu vankila- ja/tai päihdetaustaisten nuorten tukemiseen askel kerrallaan päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Tuemme nuoria eteenpäin kohti itsenäisyyttä ja sisällöllistä, mielekästä ja omaksi koettua arkea. Yksi tärkeä elementti kokonaisvaltaisessa tuessa on yhdistyksen tarjoama tukiasumistoiminta.

Solmimme eritasoisia tuki- tai asumisohjelmasopimuksia 6 – 18 kuukauteen. Joustavat ohjelmasisällöt muokataan tarpeita vastaaviksi yhdessä asiakkaan, maksavan tahon ja yhdistyksen kanssa.

Yhteistyötahot

Takaisin Elämään ry on Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Kuulumme Sosiaalipalveluiden työnantajaliittoon ja noudatamme alan työehtosopimuksia. Toimimme yhteistyössä kaupunkien, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen sekä vanhempien/kasvattajien kanssa.

Nuoret ohjautuvat toimintojemme piiriin pääasiassa kuntien sosiaalityöntekijöiden sekä nuoren muun verkoston kautta.