Nuorisotyö

Nuorisotyön säännöllistä viikkotoimintaa on Paalupaikan nuorisokahvila (13-17-vuotiaille). Nuorisokahvilan aukioloajat löydät täältä. Nuorisotyön toinen selkeä toimintamuoto on monipuolinen tukityö, jonka kohderyhmää ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjaamme ja tuemme kohti päihteetöntä, rikoksetonta ja itsenäistä elämää. Tarjoamme vankilasta vapautuville, laitoshoidon päättäneille tai muuten tukea kaipaaville erilaisia tukiohjelmia. Tuemme päihteidenkäytön lopettamisessa, asunnottomuudessa ja elämän kriiseissä.

Toimimme yhteistyössä kaupunkien, kuntien, seurakuntien, järjestöjen sekä vanhempien / kasvattajien kanssa.

Etsivä työ

Etsivässä työssä kohdataan nuoria heidän omassa ympäristössään, kaduilla, festareilla ja tapahtumissa. Päihdeongelmaan tai kriisiin tarjoamme tukea mm. keskustelun ja palveluihin ohjaamisen keinoin.

Missä?
Etsivää työtä toteutetaan pääsääntöisesti Vantaalla, Paalupaikan läheisyydessä.

Ketkä?
Etsivää työtä tekevät yhdistyksen työntekijät sekä vapaaehtoiset.

Avustustyö

Jaamme ruokaa maanantaisin klo 13 ja torstaisin klo 15 (Rasinkatu 13, 01360 Vantaa). Samassa paikassa tarjoamme ilmaisen yhteisöruokailun tiistaisin klo 12. Poikkeuksista ilmoitamme erikseen Facebookissa (ikkuna nettisivujen etusivulla) ja toimitilojen ilmoitustauluilla.

Tukihenkilötyö

Tukihenkilö- ja vertaistukitoiminta

Nuoren tukeminen perustuu henkilökohtaiseen vierelläkulkemiseen ja kohtaamiseen. Päihteetön arki on kova haaste ja usein apua tarvitaan monina vuorokaudenaikoina. Etenkin illat ja viikonloput muuttuvat helposti kompastuskiviksi, jos ne täyttyvät yksinäisyydellä tai vanhoilla kavereilla. Näihin vaiheisiin yhdistys tarjoaa turvallisia tukihenkilöitä.

Tarjoamme räätälöityjä tukiohjelmia syrjäytymisvaarassa oleville alle 29-vuotiaille nuorille (esim. päihdehoitojakson tai vankilasta vapautumisen jälkeiseen arkeen). Tukiohjelmat sisältävät asunnon, arjen toiminnot ja tuen työhön tai opiskeluun pääsemiseksi.

Tukihenkilö
Tukihenkilönä voi toimia kouluttamamme turvallinen täysi-ikäinen nuori tai aikuinen, joka haluaa sitoutua yhdistyksemme arvoihin. Tukihenkilöllä voi itsellään olla myös päihde- tai vankilatausta, josta hän on selvinnyt uuteen alkuun.

Sinustako tukihenkilö?

Tarvitsemme jatkuvasti vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Luotettava ja turvallinen seura on tarpeen erityisesti viikonloppuisin. Hyvän seuran ja mielekkään vapaa-ajan avulla nuorta voidaan tukea kohti hänen tavoitteitaan.

Suurin osa asiakkaistamme on vankilasta vapautuvia tai muun hoitojakson päättäneitä, jotka tarvitsevat tukea päihteettömyyteen ja itsenäiseen asumiseen. Jokaiseen tukihenkilökontaktiin suunnitellaan oma tukisuunnitelmansa. Tarvitsemme myös tukihenkilöitä perheellisille nuorille vanhemmille. Tähän kaikkeen tarjoamme koulutuksen.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä, Ota yhteyttä.

HUOM! Koulutus Paalupaikan Nuorisokahvila-työstä kiinnostuneille torstaina 7. ja 14.3.2019 klo 17-20. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: minttu.bragge@takaisinelamaan.fi Tervetuloa!