Kristillinen erityisnuorisojärjestö Takaisin Elämään perustaa nuorisotila ”varikon” Korson Nikinmäkeen!

Vantaan kaupunki on vuokrannut Takaisin Elämään ry:lle Vantaan Nikinmäestä vanhan koulun (Lahdentie 81, 01490 Vantaa). Sopimus sisältää osto-option jolla Takaisin Elämään ry tulee lunastamaan koulun itselleen, mutta vasta remontin jälkeen.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas, vuonna 1928 valmistunut 322 m2 hirsirakenteinen kiinteistö on suojeltu rakennus. Rakennukseen joudutaan tekemään mittava remontti ennen toiminnan käynnistämistä. Takaisin Elämään ry:llä on varattuna noin 100 000 euroa remonttiin, jonka kustannusarvioksi on arvioitu noin 300 000 euroa.

Tavoitteena on saada mukaan talkoisiin rakennusalan osaajia. Esimerkiksi eläkkeelle tai työttömäksi jääneellä on hyvä mahdollisuus osallistua nuorten hyväksi olevaan projektiin. Tarjoamme ylläpidon ja kauempaa tulleille talkoolaisille myös asunnon. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta museon hyväksyttyä korjaussuunnitelma. Tavoitteena on päästä aloittamaan remontti syys-lokakuussa.

Myös yrityksiä tarvitaan tukemaan toimintaa esimerkiksi materiaalilahjoituksilla ja taloudellista tukea projektin onnistumiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi.

Lähes neljän tuhannen asukkaan Nikinmäki alueena on suurimmaksi osaksi täynnä lapsiperheitä. tilastokeskuksen 2015/2016 mukaan 7-18 –vuotiaita asui Nikimäessä 801. Nikinmäessä asukasluku kasvaa kymmenillä perheillä vuodessa.

Nikinmäen alueelle rakennetaan paljon ja lapsiperheiden määrä kasvaa koko ajan. Nikinmäessä ei ole nuorille vapaa-ajan viettopaikkoja koulujen ja päiväkotien pihojen lisäksi. Vantaan kaupunki suunnitteli jo vuonna 2008, että alueelle valmistuu nuorisotila viimeistään 2017. Kaupunki on kuitenkin lykännyt investointia toistuvasti ja nykyisen tiedon mukaan nuorisotila valmistuu Nikinmäkeen aikaisintaan vuonna 2021.

”Nikinmäen Varikko” tullaan varustamaan monipuolisesti ja sinne tullaan avaamaan olemassa olevaan piharakennukseen muun muassa mopopaja, jonne nuoret voivat tulla korjaamaan mopojaan, polkupyöriään jne. Piha-alue tullaan hyödyntämään täysin harrastuksia ja aktiviteetteja varten. Tiloja on tulevaisuudessa mahdollista käyttää myös alueen asukkaat esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana.

Jotta hanke onnistuisi ilman pitkiä viivästyksiä tarvitsemme mukaan lapsi- ja nuorisotyöstä kiinnostuvia henkilöitä ja yrityksiä.

Lähde mukaan talkoisiin omalla panoksellasi!

Taloudellinen tuki mahdollista ottaa vastaan projektin omalle tilille poliisihallituksen luvalla, josta raportoidaan projektin päätyttyä.

Talkootyö tai materiaalilahjoitukset, ottakaa yhteyttä:

  • Joni Kamarto, hallituksen pj. 045 883 1513 jonikamarto(at)hotmail.com
  • Sami Niikko, Nikinmäen rakennusprojektin ohjaaja/vapaaehtoistyöntekijä, puh. 050 411 5051 sami.niikko(at)gmail.com
  • Jorma Mäkelä, projektipäällikkö puh. 044 513 3666  jorma.makela@takaisielamaan.fi
  • Jouni Roivas puh. 045 787 6222

Linkit:
Kuntoarvio (pdf)
Projektisuunnitelmaluonnos (pdf)